Zapraszamy do współpracy.

Specjaliści

Gabinet psychologiczny Perspektywa


Psychoterapia - formy pomocy

Spotkania konsultacyjne

Celem tego spotkania jest określenie problemu, z którym zgłasza się pacjent, udzielenie doraźnej pomocy psychologicznej lub ustalenie najlepszej formy pomocy, w tym psychoterapii. Konsultacja może zakończyć się decyzją o podjęciu psychoterapii / indywidualnej, małżeńskiej, rodzinnej / lub o podjęciu innej specjalistycznej pomocy. W konsultacjach może uczestniczyć jedna osoba, para / małżeństwo / lub rodzina. Zwykle odbywa się ona w czasie 1 - 3 spotkań.

Psychoterapia indywidualna

Trwający od kilku miesięcy do ok. 3 lat cykl spotkań z pacjentem, prowadzący do trwałych zmian (np. ustąpienie objawów nerwicowych, dolegliwości somatycznych), wspierający rozwój osobisty i samopoznanie. Psychoterapia jest specyficzną metodą leczenia, która kładzie nacisk na kontakt osoby (pacjenta) z osobą (terapeuty) oraz ich wzajemną relację. To właśnie odróżnia psychoterapię od leczenia czysto medycznego. Dlatego też bardzo ważne w terapii jest zaangażowanie pacjenta i jego aktywny udział w leczeniu.