Zapraszamy do współpracy.

Specjaliści

Oferta dla firm

Oferta dla firm

Oferujemy Państwu warsztaty rozwoju osobistego oraz szkolenia miękkie obejmujące swoim zakresem:

 • trening interpersonaly i integracyjny
 • warsztat komunikacji interpersonalnej
 • warsztat z zakresu autoprezentacji
 • warsztat z asertywności
 • warsztat z zdolności radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym
 • warsztat z zakresu budowania pewności siebie
 • warsztat z zakresu relaksacji

Wszystkie zajęcia są prowadzone metodą warsztatową z naciskiem na osobiste doświadczenie uczestników. Zakładamy aktywny udział w tworzeniu doświadczeń modelowych i wykorzystanie energii uczestników do ich kreowania. W naszej pracy łączymy przekazywanie wiedzy, rozwój praktycznych umiejętności zawodowych z rozwojem osobistym uczestników grupy.

Wykorzystujemy różne techniki wspomagające proces nauki takie jak :

 • dyskusja
 • burza mózgów
 • odgrywanie ról
 • informacje zwrotne
 • psychorysunek
 • praca w parach i grupach zadaniowych
 • eksperyment
 • psychodrama
 • wizualizacja
 • fantazja sterowana

Warsztaty