Zapraszamy do współpracy.

Specjaliści

Galeria

Gabinet

Nasze gabinety w Nowym Sączu i w Krakowie

Photo Photo
Warsztaty

Szkolenie z zakresu kompetencji międzykulturowych i szans edukacyjnych Romów dla społeczności romskiej - Nowy Sącz

Photo Photo Photo
Warsztaty

Warsztat z zakresu profilaktyki uzależnień dla liderów młodzieżowych - Barcice

Photo Photo Photo Photo Photo
"Między ludźmi, czyli sztuka rozumienia relacji"

Warsztat edukacyjno - rozwojowy dla kobiet - Kraków

Photo Photo Photo Photo
"Między słowami, czyli sztuka prowadzenia rozmowy"

Warsztat komunikacji interpersonalnej - Kraków

Photo Photo Photo
Między słowami - sztuka prowadzenia rozmowy - Kraków

W trakcie 3 godzinnego warsztatu dotyczącego komunikacji uczestniczki miały możliwość przyjrzeć się w jaki sposób mowa ciała wpływa na treść komunikatu, dowiedzieć się jak stworzyć klimat sprzyjający rozmowie i jak skutecznie porozumiewać się z innymi ludźmi. Była też okazja porozmawiać o różnicach w sposobie komunikowania się mężczyzn i kobiet. Warsztat odbył się w ośrodku Sakura dance&beauty w Krakowie.

Photo Photo Photo Photo