Zapraszamy do współpracy.

Specjaliści

Emocje

Częstym źródłem dyskomfortu jest poczucie nieradzenia sobie z emocjami. Osoby, których to dotyczy, tracą energię starając się za wszelką cenę skontrolować siebie i to co dzieje się w ich wnętrzu. Nie są w stanie odprężyć się, "być na luzie" w obawie, że stracą panowanie nad sobą. Paradoksalnie, im bardziej się starają, tym częściej zdarza im się tracić kontrolę. Odczuwają więc jeszcze silniejszy niepokój.

Poważnym problemem jest również brak dostępu do własnych uczuć. Niemożność przeżywania emocji i nieumiejętność ich wyrażania powoduje trudności w budowaniu i utrzymaniu relacji. Często prowadzi do samotności i izolacji społecznej.

Innym źródłem problemów jest poczucie "utknięcia" w określonych emocjach. Takie osoby mają poczucie, że wciąż doświadczają tego samego, że trwają w jakimś zaklętym kręgu. Patrzą na świat przez filtr jednej emocji. Czasem jest to poczucie krzywdy, winy, czasem strachu, złości lub nienawiści. Wszystko co ich spotyka tłumaczą w tych samych kategoriach, co jeszcze bardziej utrudnia funkcjonowanie i przysparza cierpienia.

Spotkania z psychoterapeutą pozwalają na bezpieczne uwolnienie różnych uczuć, ich bezpieczne wyrażanie i zrozumienie. Psychoterapia jest też pomocna w sytuacjach przeżywanej żałoby, porzucenia, zdrady, czyli wtedy, gdy odczuwa się szczególnie silne emocje, czasem sprzeczne i męczące.

Psychoterapia i pomoc psychologiczna:

  • pomaga zapanować nad emocjami, których nie kontrolujemy,
  • pomaga poradzić sobie z lękami, obawami, niepokojem,
  • pomaga radzić sobie z trudnymi emocjami – wyrażać je w sposób asertywny,
  • pomaga odprężać się, relaksować.