Zapraszamy do współpracy.

Specjaliści

Warsztaty

Warsztaty rozwoju osobistego dla Kobiet
 • Warsztat komunikacji interpersonalnej
 • Kobieta w związku. Warsztat dla Kobiet, które przeżywają trudności w relacjach z bliskimi
 • Odkrywanie własnego potencjału
 • Kobiece emocje. Warsztat usprawniania kompetencji emocjonalnych
 • Kobieca seksualność
 • Menopauza i co dalej?
Warsztaty umiejętności psychospołecznych
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja w związku
 • Asertywność
 • Autoprezentacja
 • Radzenie sobie ze stresem i sztuka pozytywnego myślenia
Warsztaty edukacyjne dla Rodziców, Opiekunów
 • Porozmawiajmy jak… dorosły z dzieckiem
 • Kiedy rodzeństwo się kłóci
 • Co zamiast kary?
 • Warsztat dla Ojców
 • Warsztat dla Matek
 • W kręgu macierzyństwa
 • Mamo, tato to nasze dziecko!
Warsztaty dla szkół

Dla nauczycieli:

 • Praca z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze

Dla młodzieży:

 • Warsztat z zakresu profilaktyki uzależnień
 • Zajęcia integracyjne
 • Warsztat usprawniania kompetencji społecznych i emocjonalnych

Warsztaty